20.08.2018

Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2018

Klima- og miljødepartementet fattet den 11. juli vedtak i klagesak om lisensfelling av bjørn i Hedmark. Tre bjørner kan felles i perioden 21. august til 15. oktober.


17.08.2018

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Kommunene kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen. 


14.08.2018

Fagdag om skolemiljø

Tema for dagen er skolens forebyggende arbeid, undersøkelsesfasen, løsninger og tiltak. Spesielle utfordringer som skjult mobbing og nonverbal trakassering.

Frist for påmelding er 15.09.2018.

Deltakelse på fagdagen er gratis, Fylkesmannen dekker dagpakke inkludert lunsj. Påmelding er bindende, de som ikke melder forfall innen 14. oktober vil måtte betale for dagpakken.


08.08.2018

Å så en ettervekst gir tilskudd

Landbruks- og matdepartementet har kommet med følgende presisering: De som trøsker tidlig og sår en ettervekst som overvintrer i stubb, vil fortsatt være berettiget tilskudd til utsatt jordarbeiding under Regionalt miljøprogram.


07.08.2018

Kommunesamling skogbruk 2018

Årets skogfaglige samling tar opp bl.a. nytt storfylke og forventninger, kommunen som skogbruksmyndighet, regionsamarbeid, digitalisering, skogjuss, skogbrannberedskap, Edel, skogkulturaktivitet, skogsveg med minikurs vedlikeholdskontroll, grøfting av skogsmark mm.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium