H. M. Kongens fortjenstmedalje til Sigrid Skarstein

Idag mottok Sigrid Skarstein, direktør for Varanger museum, H. M. Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsgavnlige innsats knyttet til formidling av kvensk kultur og historie og Øst-Finnmarks historie. Fylkesmann Gunnar Kjønnøy sto for overrekkelsen på Esbensengården i Vadsø.  

Sigrid Skarstein med H. M. Kongens fortjenstmedalje overrakt av fylkesmann Gunnar Kjønnøy

Sigrid Skarstein med H. M. Kongens fortjenstmedalje overrakt av fylkesmann Gunnar Kjønnøy

Sigrid Skarstein har i 20 år arbeidet med kultur og historie fra den finske innvandringen til Øst-Finnmark.

Gjennom innledninger, foredrag, artikler og ulike arrangement og utstillinger har hun utviklet både nye formidlingsformer og vært en tydelig og god formidler av kvensk kultur og kvensk og lokal historie i en tid preget av uenighet mellom de finsk-ættede innbyggerne i den kvenske politiske debatten.

Hennes virke har vært preget av et sterkt og synlig engasjement og solid faglig kunnskap, som har satt spor både lokalt i Vadsø, regionalt i fylket vårt, nasjonalt gjennom ulike sentrale verv og internasjonalt gjennom samarbeid over landegrensene.

Sigrid har med sin rolige framtreden klart å skape dialog mellom partene og taklet de utfordringer den kvenske politiske debatten har skapt.

Les hele fylkesmann Gunnar Kjønnøys tale til Sigrid Skarstein her (pdf).