12.10.2018

Høring - Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (Bane NOR SF)

Bane NOR SF har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med forberedende arbeider tilknyttet utbygging av Vestfoldbanen (Drammen-Kobbervikdalen). Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til søknaden, jf. forurensningsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16.


12.10.2018

Høring av søknad fra Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening om endring av utslippstillatelse for Fuglemyr skytebane

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening har i brev av 3. februar 2016 søkt Fylkesmannen i Buskerud om endret utslippstillatelse for Fuglemyr skytebane i Hurum kommune. Endringene det søkes om består i en utvidelse av skytetider ved banen og økning av antall årlige skudd. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 15. november 2018.


08.10.2018

Presentasjon av statsbudsjett 2019

Her vises regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Lenke


08.10.2018

Fagdag med Sex og samfunn om ungdom og seksuell helse

Velkommen til en hel dag, i regi av Sex og samfunn, med faglige oppdateringer, og gode muligheter for spørsmål og diskusjon om ungdom og seksualitet! 

Påmelding gjør du på på e-post til Lene T. Hansen innen fredag 26. oktober 2018. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium