Misfornøyd med barnevernet?

Hvis du bor på barnevernsinstitusjon og er misfornøyd med den hjelpen du får, er det viktig at du sier fra.

Du som bor på barneverninstitusjon skal være trygg og motta god omsorg fra de som jobber der. Dersom du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter eller at du blir dårlig behandlet, kan du klage til Fylkesmannen.

Vi sjekker at:
- lover og regler blir fulgt av institusjonen
- at dine rettigheter blir oppfylt

Fylkesmannen kan ikke bestemme hvor lenge du skal bo på institusjonen, hvor du skal bo etterpå eller hvor ofte du kan se foreldre, søsken og annen familie.

Ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke hvis du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter eller at du blir dårlig behandlet.