Nedetid for Mine vergemål og ny versjon

I perioden 20.05.19 til 17.06.19 vil løysinga Mine vergemål vere utilgjengeleg for verjene på grunn av vedlikehald og oppgradering.

Måndag 20.05.19 planlegg Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) å gjennomføre ei utfasing av dagens sikkerheitsløysing som blir brukt på Mine vergemål.

I staden for å oppgradere dagens løysing vert det jobba med den nye versjonen av Mine vergemål. Denne løysinga vil vere grunnmuren for framtidig utvikling og forbetring av Mine vergemål. I desse vekene vil løysinga bli testa og klargjort før verjene får tilgang til å logge seg inn måndag 17.06.19. Verjene kan i denne perioden ta kontakt med Fylkesmannen ved behov.

Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida ofte stilte spørsmål.

 

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

fmvlpost@fylkesmannen.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 1200-1400.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Liv Sørevik, seksjonsleiar


Ane Hatletveit
Anne Mari Aase
Anne Siri Nytveit
Elin Halrynjo
Gunn Anita Krydsby
Henriette Klingenberg
Idunn Brandshaug Horvei
Jeaneth Bjørndal
Karine Menes Helset
Karsten Grimstad
Kjersti Pedersen
Kjersti Solheim Eide
Kristine Tveitane Hansen
Kristoffer Mellingen
Laila Bugge Dahle
Linda Antonesen
Marianne Ingebrigtsen
Monica Nes
Nina Golten Andersen
Pia Henriette Davanger Angel

Rikard Fadnes
Rune Rivedal
Serine Margareth Ammerud Lautizen
Silje Kristin Hagerup Mølmesdal
Siri Monclair
Stian Stensrud
Tom Debu Nesvåg
Tone Nærum
Trond Morten Krey