Informasjon til deg som er verge

Kvinne som noterer. Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Fylkesmannen avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med den som skal ha verje.
Kvinne som noterer. Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Fylkesmannen avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med den som skal ha verje. (Foto: Pixabay)

En verge kan gjøre handlinger på vegne av personen man er verge for, innenfor rammene av mandatet gitt av fylkesmannen. Vergehaver skal så vidt mulig høres før det gjøres handlinger av større betydning. Noen handlinger krever dessuten at Fylkesmannen må samtykke.

Vergen kan ikke gjennomføre handlinger av større betydning dersom vergehaver motsetter seg disse, med mindre vergehaver ikke er i stand til å forstå hva handlingen vil innebære.

For noen handlinger må vergen ha samtykke både fra vergehaver og fra Fylkesmannen. Dette gjelder særlig

  • fast eiendom (kjøp og salg, pantsettelse, forpakting og utleie, drift osv.)
  • større gaver og arveforskudd

Vergemal.no har mer informasjon om hvilke handlinger som krever at det i tillegg til samtykke fra vergehaver, også må innhentes samtykke fra Fylkesmannen.

En verge kan søke digitalt om Fylkesmannens godkjenning.

Oppgaver andre må gjøre

Som verge må du skille mellom det å sørge for at behov blir dekket og det å faktisk kjøpe varer eller utføre tjenester selv. Det siste er ikke en vergeoppgave. Noen ganger er det derfor andre enn vergen som skal hjelpe personen.

Dette kan gjelde:

  • helsehjelp
  • praktiske gjøremål i hverdagen
  • sosiale aktiviteter
  • omsorgsoppgaver

Disse oppgavene faller utenfor ditt oppdrag som verge.

Vis mer


Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida ofte stilte spørsmål.

 

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

fmvlpost@fylkesmannen.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 1200-1400.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Liv Sørevik, seksjonsleiar


Ane Hatletveit
Anne Mari Aase
Anne Siri Nytveit
Elin Halrynjo
Gunn Anita Krydsby
Henriette Klingenberg
Idunn Brandshaug Horvei
Jeaneth Bjørndal
Karine Menes Helset
Karsten Grimstad
Kjersti Pedersen
Kjersti Solheim Eide
Kristine Tveitane Hansen
Kristoffer Mellingen
Laila Bugge Dahle
Linda Antonesen
Marianne Ingebrigtsen
Monica Nes
Nina Golten Andersen
Pia Henriette Davanger Angel

Rikard Fadnes
Rune Rivedal
Serine Margareth Ammerud Lautizen
Silje Kristin Hagerup Mølmesdal
Siri Monclair
Stian Stensrud
Tom Debu Nesvåg
Tone Nærum
Trond Morten Krey