Tilsyn med Bømlo kommune - Hillestveit skule med tema skulemiljø

Tilsynet vil kontrollere om Bømlo kommune følgjer regelverket i opplæringslova med forskrifter. For å kontrollere dette undersøkjer vi Hillestveit skule sitt system og praksis knytt til temaet skulemiljø.

Tema for tilsynet er skulen si aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø.

Vi vil undersøke skulen si plikt til å følgje med og gripe inn, varsle, undersøkje og setje inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, jf. opplæringslova §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4.

 

 

 

Dato:
29. mai 2020 - 15. oktober 2020
Sted:
Bømlo - Hillestveit skule
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Aase Bruntveit Njøs
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersoner