Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Tilskot til psykologar i kommunale helse- og omsorgstenester er lyst ut på ny.

Kommunar som ikkje allereie mottek tilskot til psykolog vil verte prioriterte.

Ved søknad skal kommunen nytte den elektroniske søknad- og rapporteringsløysinga til Fylkesmannen. Du kan lese meir om tilskotet på nettsida til Helsedirektoratet og på vår side om tidlegare utlysing.

 

Søknadsfrist:
10.09.2019 23:59:00
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarlig:
Fylkesmannen og Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunar