Kontakt oss

Kontakt oss gjerne ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen. Løysinga krev innlogging ved hjelp av ID-porten og gjer at du kan sende meldingar og dokument til oss på ein sikker måte.

Besøksadresse

Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Postadressa er lik

Statens hus, Kaigaten 9 (inngang Vincens Lunges plass/mot Nonnesetergaten) 
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
 
Landbruksavdelinga, Fjellvegen 11, Førde
Postadresse: Postboks 14, 6801 Førde
 

Fakturaadresse

Dersom du skal fakturere Fylkesmannen for varer eller tenester, ber vi om at du nyttar elektronisk faktura, eventuelt sender faktura via post.
 
Den elektroniske fakturaadressa er fylkesmannen sitt organisasjonsnummer: 974 760 665

For meir informasjon om elektronisk faktura, sjå www.dfo.no/efb 
 
Fylkesmannen i Vestland
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
+ bestillingsnummeret, som blir opplyst av vedkommande som tingar varer eller tenester
 

Send sikker melding

Privatpersonar kan bruke skjemaet
Sikker melding til Fylkesmannen for sending av brev og dokumentasjon til Fylkesmannen. Skjemaet krev innlogging med MinID, BankID o.l., og kan nyttast til å sende sensitiv informasjon.

Sikker melding (privatperson)

Bedrifter og organiasasjoner kan også sende sikker melding. 

Sikker melding (bedrift/organisasjon)

Opningstider

Frå 15. september til 14. mai:

08.00 til 15.45.

Frå 15. mai til 14. september:

08.00 til 15.00.

Telefon:
57 64 30 00 

E-post:
fmvlpost@fylkesmannen.no

Liste over tilsette