Fiske etter rømt oppdrettsfisk i sjø i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen opnar for at oppdrettsfisk fanga på garn i Sogn og Fjordane kan avlivast ut oktober 2019.

Om lag 17.000 laks har rømt frå slakteriet i Brekke. 

Om fiske i sjø

Det er ikkje lov å fiske laksefisk med garn. I Hordaland og Sogn og Fjordane er det likevel opna for garnfiske etter rømt oppdrettslaks i perioden 1. oktober til 28. februar i enkelte område, og etter særskilde fiskereglar.

Opning for å avlive rømt oppdrettslaks i Sogn og Fjordane

På grunn av den store rømminga frå Brekke, opnar no Fylkesmannen for at bifangst av oppdrettslaks tatt ved garnfiske etter marin fisk i Sogn og Fjordane kan avlivast. Opninga gjeld ut oktober 2019.

Vilkåra for opninga er:

  1. Berre fisk som ut i frå ytre kjenneteikn kan stadfestast å vera rømt oppdrettsfisk kan avlivast 
  2. Alt fiske skal følgje gjeldande fiskereglar i sjø
  3. All fangst skal registrerast og rapporterast til Fylkesmannen i Vestland

Meir om fiske i sjø etter rømt oppdrettfisk, finn du på våre sider om fiskereglar