Kunngjering - Løyve til avfallsanlegg på Espehaugen

Løvaas Maskin AS har den 19. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Espehaugen i Bergen. 

Brev med vurdering av saka og løyve ligg på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage 

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på
vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Fylkesmannen, som kan gjere om
vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med
referansenummeret som står i saksdokumenta.