Midlar til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden

Fylkesmannen i Vestland lyser ut midlar til tiltak i verdsarvområdet med søknadsfrist 15. oktober 2019.

I 2019 er det sett av kr. 2 950 000,- til tiltak i Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden.

Sjå retningslinjer og søknadsskjema for detaljar.