Midlar til tiltak i utvalde kulturlandskap

Fylkesmannen i Vestland lyser ut midlar til tiltak i utvalde kulturlandskap (UKL) Grinde og Engjasete og Stadlandet med søknadsfrist 10. oktober 2019.

I 2019 er det sett av kr. 350 000,- til tiltak i UKL Grinde og Engjasete og kr. 500 000,- til tiltak i UKL Stadlandet.

Sjå retningslinjer og søknadsskjema for dei to ulike UKL-områda i høgre marg.