Dokument for kommunane

Fylkesmannen si landbruksavdeling ynskjer å bidra til at kommunane i Vestland får den informasjonen dei treng og at dokumentasjon er lett tilgjengeleg.

På denne sida finn du eit utval aktuelle dokument, sortert på tema. Me legg ut dokument frå Fylkesmannen i Vestland eller aktuell informasjon som andre offentlege aktørar ber oss om å formidla. Du må framleis finna mange av dei offentlege dokumenta direkte frå dei instansane som har ansvaret for dei.

Overordna dokument

2020:
Landbruksoppgåver til kommunane - forventningar, fullmakt og tiltaksmidlar 
Vedlegg: Tabell med tildeling av midlar per kommune 2020

Fordeling av tilskotsrammer - utvalde kulturlandskap og verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden

Miljøtiltak


SMIL og drenering:


Regionalt miljøprogram (RMP)

Jordbruk


Husdyrgjødsel

 

Autorisasjon plantevern- og smågnagarmiddel

Skogbruk


Skogfond


Ekstraordinært plantetilskudd våren 2020 – Veileder for registrering i ØKS

Landbrukskonferansen