Dokument for kommunane

Fylkesmannen si landbruksavdeling ynskjer å bidra til at kommunane i Vestland får den informasjonen dei treng og at dokumentasjon er lett tilgjengeleg.

På denne sida finn du eit utval aktuelle dokument, sortert på tema. Me legg ut dokument frå Fylkesmannen i Vestland eller aktuell informasjon som andre offentlege aktørar ber oss om å formidla. Du må framleis finna mange av dei offentlege dokumenta direkte frå dei instansane som har ansvaret for dei.

Overordna dokument

Landbruksoppgåver til kommunane - forventningar i 2019

 

Miljøtiltak


SMIL og drenering:


Regionalt miljøprogram (RMP)

Jordbruk


Husdyrgjødsel

Skogbruk

Landbrukskonferansen