Fagsamling sau 10. og 11. januar

Vi inviterer til den årlege fagsamling for saueprodusentar 10. og 11. januar på Thon Hotell Jølster. Arrangør er Nortura SA, Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane Sau og Geit.

Meir informasjon finn de i invitasjonen med program.

Påmeldingsfrist er 6. januar til:
Johannes Nedrebø (Nortura SA), tlf 90671243 eller epost johannes.nedrebo@nortura.no

Kontaktpersoner