Dyrk Bergen!

Dato:
16. januar 2019 09:00 - 17. januar 2019 20:00
Sted:
Bergen : Landås og sentrum
Ansvarlig:
Bergen kommune (Landbruk), Bybonden/Bondelaget/Bærekraftige liv Lystgården, Fylkesmannen i Vestland.
Målgruppe:
Alle innbyggere i Bergen kommune som er interessert i urbant landbruk og en grønnere og mer spiselig by.
Påmeldingsfrist:
14.01.2019 23:00:00

Seminar og workshop for mer urbant landbruk i Bergen by.
Urbant landbruk aktiviserer både jord og folk til en grønnere by. Det gir oss mer kunnskap om mat, skaper sosiale møteplasser og får oss ut i byen. Bergen kommune vil ha dine innspill når de skal lage nytt veikart for urbant landbruk i Bergen, og inviterer til:

Onsdag 16. januar kl 09-15:30: Miniseminar og DAGworkshop for alle, Landås Kirke og Lystgården (lunsj), Kanonhaugen 25 og 39. Bruk skyss.no for reiseplanlegging med offentlig transport. Parkering ved Gamle lærerhøyskolen.

Torsdag 17. januar kl 17-20: KVELDSworkshop for alle, Bergen sentrum, Dankert Krohn, Kong Oscars gate 54.

PÅMELDING nederst på denne siden innen 13. januar. GRATIS!

 

Miniseminar onsdag: Det svenske nettverksprosjektet Stadsbruk.se inspirerer til urbane landbruksprosjekt og gjør en forskjell for integrering, skaper nye arbeidsplasser, og økt samhandling på tvers av «siloer» i kommunene. Bergens egen Bybonde kommer også og gir sitt inntrykk fra sine første arbeidsmåneder som Bybonde.

Workshoper onsdag eller torsdagDu er spesielt velkommen!  Vi vil spesielt at innbyggere fra alle bydelene og byråkrater fra alle avdelingene i Bergen kommune skal komme. Målet er en bredt forankret veikart for Urbant landbruk i Bergen som skal brukes for å få til flere urbane landbruksaktiviteter i byen.

Arrangementene er åpne for alle og gratis! Følg flere nyheter på Bergen kommune sin nettside for urbant landbruk. Påmeldingsfrist 13. januar 2019 pga matbestilling - elektronisk påmelding i link nederst på nettsiden.

Arrangører: Vi er Bergen kommune, etat for landbruk, sammen med Bybonden, Bærekraftige liv/Lystgården, Bondelaget og Småbrukarlaget i Bergen og Fylkesmannen i Vestland. Kontaktinformasjon BYbonden; ida.kleppe@bondelaget.no tlf: 47331590

PROGRAM

16. JANUAR - Seminar og workshop
Kl 09:00- 15:30 STED: Lystgården på Landås

09:00 Velkommen v/Bergen kommune

09:15 Stadsbruk – Cyrille Gaubert, Sverige (engelsk) – entreprenørskap innen Urbant landbruk med utgangspunkt i erfaringsbygging fra fire byer i Sverige

10:00 Bybonden i Bergen, Ida Kleppe

10:30 Cyrille Gaubert – sosialt entreprenørskap og Urbant landbruk. Botildenborg-prosjektet som utgangspunkt for å tilby gode integreringsprosjekt. Bidrag til bærekraftige lokalsamfunn og ringvirkninger av urbane landbruksprosjekt.

11:15 Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring 

11:30 To 10 minutters innlegg fra Urbant landbruk i Trøndelag ved Kari Frøseth, Fylkesmannen i Trøndelag, og i Oslo/Viken ved Ellen Marie Forsberg, Fylkesmannen i Viken.

11:50 – Lunsj

12:30 – 15:30 – Open space workshop ledet av Ragna Flotve og Frøydis Linden (Fylkesmannen i Vestland)

17. JANUAR - workshop
Kl 17-20 – STED: Dankert Krohn, Bergen sentrum

17-18 – Korte innledninger med kaffe og noe å bite i: Stadsbruk.se, Bybonden i Bergen, Bergen kommune og oppsummering fra workshop 16. januar.

18-20 - kafedialog - temabaserte diskusjoner som bygger på workshopen dagen før. Det blir mulig å delta i flere av temadiskusjonene.

GRATIS ARANGEMENT! PÅMELDING INNEN 13. JANUAR VED Å UTFYLLE DETTE SKJEMAET:

Dato:
16. januar 2019 09:00 - 17. januar 2019 20:00
Sted:
Bergen : Landås og sentrum
Ansvarlig:
Bergen kommune (Landbruk), Bybonden/Bondelaget/Bærekraftige liv Lystgården, Fylkesmannen i Vestland.
Målgruppe:
Alle innbyggere i Bergen kommune som er interessert i urbant landbruk og en grønnere og mer spiselig by.
Påmeldingsfrist:
14.01.2019 23:00:00