Fellessamling i læringsnettverket for barneverntenestene i Hordaland 12.februar 2019

Dato:
12. februar 2019 09:00 - 14:30
Sted:
Skatt Vest, Nonnesetergaten 4, Bergen
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Bente Cecilie Foss og styringsgruppen for kommunene
Målgruppe:
Barnevernleiarane og andre nøkkelpersonar for læringsnettverket i kommunen, dei som jobbar med barn utsett for vald og overgrep i politiet og på Barnehuset, kontaktpersonar for læringsnettverket i kompetansemiljøa
Påmeldingsfrist:
06.02.2019 23:59:00

Tema for dagen

  1. Presentasjon av utviklingsprosjekta:
    • dokumentasjon av barnesamtalen 
    • barneverntenestas rolle i høgkonfliktsaker
  2. Ein jurist frå Fylkesmannen vil presentere aktuelle lovendringar og rettleiarar som regulerer barnevernstenestas arbeid.
  3. Ansvar og samarbeid mellom barnevern, politi og Barnehuset når barn er utsett for vald og overgrep.

Sjå vedlagte program for utfyllande informasjon.

Dato:
12. februar 2019 09:00 - 14:30
Sted:
Skatt Vest, Nonnesetergaten 4, Bergen
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Bente Cecilie Foss og styringsgruppen for kommunene
Målgruppe:
Barnevernleiarane og andre nøkkelpersonar for læringsnettverket i kommunen, dei som jobbar med barn utsett for vald og overgrep i politiet og på Barnehuset, kontaktpersonar for læringsnettverket i kompetansemiljøa
Påmeldingsfrist:
06.02.2019 23:59:00

Kontaktpersoner