Fagdag om prøvefeltet og brukarundersøkingar i grunnskulen

Dato:
19. november 2019 09:45 - 15:00
Sted:
Amalie Skram videregående skole, auditorium Hans Tank, Lungegårdskaien 40, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig
Målgruppe:
Skuleleiarar og PPT i Hordaland
Påmeldingsfrist:
07.11.2019 16:00:00

Vi ser på korleis vi kan bruke resultata frå nasjonale prøver og andre brukarunderundersøkingar som skulane nyttar.

 

Dei nasjonale prøvene vert gjennomførte på skulane i september, og seinare i haust skal elevundersøkinga gjennomførast. Kva ligg bak og korleis brukar vi resultata frå nasjonale prøver og andre brukarunderundersøkingar skulane nyttar?

Fagdagen er gratis, sjå elles vedlagde program.

Vi set eit tak på påmeldinga til 280 deltakarar, så det har sin fordel å vere tidleg ute med påmeldinga.

 

 

Dato:
19. november 2019 09:45 - 15:00
Sted:
Amalie Skram videregående skole, auditorium Hans Tank, Lungegårdskaien 40, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig
Målgruppe:
Skuleleiarar og PPT i Hordaland
Påmeldingsfrist:
07.11.2019 16:00:00