Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 3 av 3

Dato:
17. september 2019 09:00 - 18. september 2019 15:00
Sted:
Førde
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland og Stryn kommune
Målgruppe:
Sakshandsamarar og tilsette i den kommunale barneverntenesta
Påmeldingsfrist:
02.09.2019 23:59:00

Som ein del av regjeringa sin kompetansestrategi 2018-2024 har vi etablert kommunale læringsnettverk for barneverntenestene. Måler er å legge til rette for kvalitetsutvikling på lokalt nivå. Læringsnettverket i Sogn og Fjordane har bestemt seg for å samlast kring eitt prosjekt, der Stryn kommune er vertskommune for prosjektet.

Dette er den tredje og siste samlinga i år.

Det vil mellom anna vere foredrag om tema "Konfliktfylte barnevernsaker", "Frykta for barnevernet" og om møteleiing. Det vil òg vere ei oppsummering og evaluering av alle tre samlingane i år. 

Programmet er klart.

Kontakt prosjekleiar Rita Stølen Veamyhr, Stryn kommune, om de har spørsmål.

Læringsnettverka har ei eiga side der de finn meir informasjon om dei ulike prosjekta og samlingane.

Dato:
17. september 2019 09:00 - 18. september 2019 15:00
Sted:
Førde
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland og Stryn kommune
Målgruppe:
Sakshandsamarar og tilsette i den kommunale barneverntenesta
Påmeldingsfrist:
02.09.2019 23:59:00

Dokumenter

Kontakperson i Stryn Kommune