Nasjonal klimaomstillingskonferanse

Dato:
23. april 2019 16:00 - 25. april 2019 14:00
Sted:
Sogndal (Quality Hotel Sogndal)
Arrangør:
Fylkesmannen med samarbeidspartnarar
Målgruppe:
Tilsette i kommunar og andre offentlege verksemder, politikarar, forskarar, næringslivet, konsulentar og studentar.

Velkommen til den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal! Tema for årets konferanse er klimaomstillingsval.

Forskarane seier at vi har 12 år på å klare omstillinga som er nødvendig for å nå 1,5 gradersmålet. Kva val, både personlege og politiske, må vi ta i dag for å klare å nå dette målet, og for å tilpasse oss eit klima i stadig endring?

Gjennom konferansen ønskjer vi å tematisere korleis forsking, forvaltning, organisasjonar og næringsliv i samarbeid kan bidra til å klimaomstille samfunnet.

All informasjon om konferansen vil bli lagt ut på konferansenettstaden www.klimaomstilling.no. Her vil det mellom anna vere mogleg å strøyme hovudprogrammet onsdag og torsdag (kl.09.00 til kl.13.00).

 

Dato:
23. april 2019 16:00 - 25. april 2019 14:00
Sted:
Sogndal (Quality Hotel Sogndal)
Arrangør:
Fylkesmannen med samarbeidspartnarar
Målgruppe:
Tilsette i kommunar og andre offentlege verksemder, politikarar, forskarar, næringslivet, konsulentar og studentar.

Kontaktpersoner