Frist Uke Høring
juni 2020
02. jun 23 Søknad om endra utsleppsløyve for Florø lufthamn
juli 2020
04. jul 27 Høyring av frivillig skogvern av Berdalen i Lærdal kommune
Frist Høring
juni 2020
02. jun Søknad om endra utsleppsløyve for Florø lufthamn
juli 2020
04. jul Høyring av frivillig skogvern av Berdalen i Lærdal kommune