Påminning om den obligatoriske øyeblikksundersøkinga i sjukeheimar

Øyeblikksundersøkingane (prevalensundersøkingane) skal gjennomførast ein dag i veke 45, mellom 4.-8. november, når sjukeheimslegen er til stades. 

Innleveringsfristen for prevalensundersøkingane er 4. desember og dataverktøyet PIAHnett skal nyttast.

Ifølgje NOIS-registerforskriften er det obligatorisk for sjukeheimane å delta i prevalensundersøkinga, både i registrering av helsetenesteassosierte infeksjonar og antibiotikabruk. 

Fylkesmannen i Vestland forventar difor at alle sjukeheimane i Sogn og Fjordane og Hordaland deltek. 

Ei fullstendig skildring av undersøkinga finn du på nettsida til Folkehelseinstituttet. 

I PIAHnett har du tilgang på resultat frå eigen sjukeheim, sjukeheimar i eigen kommune, eige fylke og heile landet. Helsedirektoratet publiserer kvalitetsindikatorar som viser delen sjukeheimar per kommune og fylke som deltek i undersøkinga av helsetenesteassosierte infeksjonar, og førekomsten av helsetenesteassosierte infeksjonar og antibiotikabruk på sine sider. 

På Helsedirektoratet kan du sjå førekomst av helsetenesteassosierte infeksjonar i norske sjukeheimar. 

For meir informasjon, sjå informasjonsbrev frå Folkehelseinstituttet, som du finn under «Dokument».