Dialogmøte Sunnfjord-Hafs

5. juni gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane Askvoll, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Jølster, Naustdal og Solund. 

Her finn du presentasjonane frå møte, etter kvart som dei er godkjende.