Dialogmøte Sogn

10. mai gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane Balestrand, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal.

Her finn du presentasjonane frå møte, etter kvart som dei er godkjende.