Dialogmøte sentrum vest

13. juni gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Os, Osterøy og Samnanger.

Her finn du presentasjonane frå møte, etter kvart som dei er godkjende.