Regionalt støtteapparat

Fylkesmannen, Kommunesektorens organisasjon (KS), Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT), Senter for omsorgsforsking Vest og fylkeseldreråda utgjer det regionale støtteapparatet.

Her finn du presentasjonar som det regionale støtteapparatet heldt under dialogmøta med kommunane.