Dialogmøte Nordhordland

22. mai gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane Fedje, Gulen, Lindås, Meland, Radøy og Masfjorden.

Her finn du presentasjonane frå møte, etter kvart som dei er godkjende.