Dialogmøte Bergen

14. juni gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med Bergen kommune.

Her finn du presentasjonane frå møte, etter kvart som dei er godkjende.

Presentasjonar frå møtet