Tilskot til trus- og livssynssamfunn - ny frist for å sende inn korrigert oversikt over medlemer i 2019

Den nye fristen er sett til 13. september 2019

Som følgje av at ny frist for å krevje tilskot til trus- og livssynssamfunn er fastsett til 13.september 2019, har Barne- og familiedepartementet bestemt at også fristen for å sende inn korrigerte oversikter over medlemer skal forlengast tilsvarande. Ny frist for å sende inn korrigerte oversikter etter første kontrollrunde hos Brønnøysundregistra er sett til 13.september 2019.

Meir informasjon finn du på Barne- og familiedepartementet sine nettsider via denne lenkja: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/

Kontaktpersoner