Opplæring innen kriminalomsorgen

Vaksen elev. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg.
Vaksen elev. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. (Foto: Pixabay)

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for øvrige borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen. Fylkesmannen i Vestland har det nasjonale ansvaret for all opplæring innen kriminalomsorgen.