Skular og barnehagar skal starte på gult nivå

Alle skular og barnehagar skal ved oppstart følgje gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at klasser og avdelingar kan samlast, og det skal vere fulltids ordinære barnehage- og skuledagar.

Foreløpig er det ikkje opna opp for at det kan gjerast lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå. Ved lokal smitte kan helsemyndigheitene avgjere at det skal vere raudt tiltaksnivå i dei aktuelle barnehagane og skulane. Fylkesmannen i Vestland ønskjer å få melding dersom det blir bestemt at barnehagar eller skular går til raudt nivå i trafikklysmodellen.

Erfaringar har vist at det er store negative konsekvensar ved stengde barnehagar og skular, særleg for utsette barn og unge. Det skal difor vere svært høg terskel for å stenge ein barnehage eller ein skule. Dette skal berre skje ved utbrot, og då i samråd med nasjonale helsevernmyndigheiter. Fylkesmannen skal varslast dersom skular eller barnehagar blir stengde.

Du finn meir informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.