Barnehagar med redusert opningstid

Barnehagar som reduserer opningstida skal tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon, og barn med særskilte behov, opphald ut over den opningstida dei har lagt opp til.

Dersom barnehagane reduserer opningstida, skal dei likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphald ut over den opningstida dei har lagt opp til. Dette gjeld og for barn med særskilte behov.

Barnehagane skal prioritere desse gruppene, og sikre at dei har eit tilbod sjølv om barnehagen har bestemt å ha redusert opningstid.

Du finn meir informasjon om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.