Landsomfattende tilsyn sosial og barnevern

Sluttmøte for tilsynet er satt til 12. september 2019.

Dato:
9. september 2019 09:00 - 11. september 2019 15:00
Sted:
Ennå ikke bestemt
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavd/Oppvekstavd
Målgruppe:
Personer som mottar tjenester i barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV