Landsomfattende tilsyn sosial og barnevern

Sluttmøte for tilsynet er satt til 30. august 2019.

Dato:
26. august 2019 09:00 - 28. august 2019 15:00
Sted:
Larvik kommune
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavd/Oppvekstavd
Målgruppe:
Personer som mottar tjenester i barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV