Landsomfattende tilsyn sosial og barnevern

Sluttmøte for tilsynet er satt til 17. juni 2019.

Dato:
12. juni 2019 09:00 - 14. juni 2019 15:00
Sted:
Porsgrunn kommune
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavd/Oppvekstavd
Målgruppe:
Personer som mottar tjenester i barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV