Landsomfattende tilsyn sosial og barnevern

Sluttmøte for tilsynet er satt til 3. juni 2019.

Dato:
27. mai 2019 09:00 - 29. mai 2019 15:00
Sted:
Sandefjord kommune
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavd/Oppvekstavd
Målgruppe:
Personer som mottar tjenester fra barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV