Beredskapstilsyn - Midt-Telemark

Tilsynet rettar seg mot kommunen sin oppfylling av krav i Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Lovkrav knytta til helse- og sosialberedskap og krav til beredskapsplanlegging innan skule/barnehage er inkludert i tilsynet.

Legg til i egen kalender
Dato:
11. november 2020 09:00 - 15:00
Sted:
Kommunehuset, Bø
Ansvarlig:
Beredskapsstaben
Målgruppe:
Administrativ og politisk leiing og relevante fag- og sektorleiara

Kontaktpersoner