Tilsyn innen opplæring med Sandefjord kommune

Tilsynet rettar seg mot kommunen si oppfylling av krav i Opplæringslova kap. 9A.

 

 

Tilsynet er knytta til skulen sin aktivitetsplikt for å sikre at elevane har det trygt og godt på skulen. Vi skal se på Kodal skole og Bugården ungdomsskole sin praksis.

 

Legg til i egen kalender
Dato:
15. oktober 2020 - 4. november 2020
Sted:
Stedlig tilsyn
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Sandefjord kommune ved Kodal skole og Bugården ungdomsskole.