Beredskapstilsyn - Holmestrand

Tilsynet rettar seg mot kommunen sin oppfylling av krav i Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Krav knytta til helse- og sosialberedskap og beredskap innan skule/barnehage er inkludert i tilsynet.

Legg til i egen kalender
Dato:
28. oktober 2020 09:00 - 15:00
Sted:
Rådhuset, Holmestrand
Ansvarlig:
Beredskapsstaben
Målgruppe:
Administrativ og politisk leiing og relevante fag- og sektorleiarar

Kontaktpersoner