Tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19

Arbeids- og velferdsdirektoratet har stilt kr 3 186 029 til rådvelde for tilskot til tiltak ved Nav-kontora i Vestfold og Telemark for å støtte omstilling og nye arbeidsmåtar som følgje av korona-pandemien/Covid-19. 

Kommunane kan søke om tilskot til kompetanse- og utviklingstiltak og til ekstra personellressursar. Sjå nærare informasjon om tilskotsordninga og finn søknadsskjema under Lenker på denne siden.

Søknadar vil bli behandla fortløpande. Siste frist for å søke er sett til 1. september 2020.  

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
01.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
NAV-kontora
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunane