Aktivitetstilbod og besøksvert

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje om tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert i sjukeheim og omsorgsbustadar. Målet er å skape god aktivitet og motvirke einsemd.

Det er laga eige regelverk og søknadsskjema for tilskotet. Sjå både dokumenta til høgre i artikkelen.

Fylkesmannen inviterer alle interesserte til informasjonsmøte i Larvik torsdag 10. september. Sjå lenkje til vår kurskalender

Søknadsfrist er 20.09.20.

Søknadar kan sendast på e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no

eller som vanleg post til: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
20.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Seniorar og eldre som bur i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgnstilsette.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunar og fylkeskommunar
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 00:00:00