Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Frist for å søke midler er utsatt til 1. april 2020. Tilskuddsordningen er en videreføring av tidligere Aktivitet for seniorer og eldre. Søknaden skal sendes til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet opplyser at dersom det blir behov for ytterligere utvidelse av fristen, legger de dette umiddelbart ut på sine nettsider., så følg med der.


Se omtale av tilskuddet på Helsedirektoratet sine nettsider

Søknadsfrist:
01.04.2020 23:59:00
Målgruppe:
Grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, kommunale/fylkeskommunale foretak, stiftelser og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 23:59:00

Kontaktpersoner