Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020

Lenke til kunngjøringen finner dere i høyre marg. Her finner dere også lenke til Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning.

Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet skal denne adressen benyttes: skjema@fylkesmannen.no

Andre henvendelser knyttet til ordningen rettes til kontaktperson Olav Øyasæter.

Søknadsfrist:
01.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.03.2020 00:00:00

Kontaktpersoner