Tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann

Seljordvatn
Seljordvatn

Gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning gis det tilskudd til tiltak i ferskvann og kystvann som skal bidra til å oppnå målet om god tilstand i vann.

Tilskuddsordningen søkes på via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Lenker til mer informasjon ligger i menyen til høyre.

 

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet på telefon 951 23 500
eller e-post esshjelp@miljodir.no

 

 
 
Søknadsfrist:
15.01.2020 00:00:00
Målgruppe:
Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekt, kommuner, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekt, kommuner, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter