Søk om tilskot til naturforvaltingstiltak

Elvemusling har kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015. Foto: Irvin Kilde
Elvemusling har kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015. Foto: Irvin Kilde

Ordningane omfattar mellom anna områda trua arter, trua naturtyper, prioriterte kulturlandskap og ville pollinerende innsekt. Søknadsfrist 15. januar 2020.

Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rekkje tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Det er oppnådd mykje i det nasjonale miljøvernarbeidet, men ein står framleis overfor betydelege utfordringar.

Lenke til oversikt over tilskotsordningane finn du i menyen på høgre side.

Send søknadene via det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet, og det blir då adressert til Fylkesmannen. Lenke til søknadssenteret finn du under fanen lenker.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med følgande i Miljødirektoratet:

Trua naturtyper: Else Marte Vold
Trua arter: Per Johan Salberg
Verdifulle/prioriterte kulturlandskap: Sigrun Aune
Ville pollinerande insekter: Dordi Kjersti Mogstad

ESS-teknisk: esshjelp@miljodir.no eller telefon: 951 23 500

 

Søknadsfrist:
15.01.2020 00:00:00
Målgruppe:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar kan søkje om økonomisk stønad for å betre natur- og miljøtilstanden i fylket
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar kan søkje om økonomisk stønad for å betre natur- og miljøtilstanden i fylket