Fylkesmannen innkallar kommunane til møte

-Vi har innkalla alle kommunane i fylket til eit møte for å leggja til rette for at kommunane kan diskutera dei nye koronatiltaka til regjeringa. Det seier fylkesmann Per A. Olsen.

Fylkesmannen har som oppgåve å samordna kommunane i Vestfold og Telemark. Regjeringa har oppmoda om at kommunar med høgare smitte skal vurdera særskilte tiltak. På møtet i morgon vil vi drøfta om nokre kommunar ønsker å innføra strengare tiltak enn dei nasjonale.

-Fleire kommunar har bede Fylkesmannen leggja til rette for eit møte der kommunane kan drøfta eventuelle ytterlegare tiltak enn dei nasjonale. Møtet blir halde fredag 6. november kl 10-11.30, seier fylkesmann Per A. Olsen.