Gode resultat på Kommuneundersøkelsen

Vestfold og Telemark sine kommunar kjem nok ei gong godt ut på fylkesbarometeret i kommuneundersøkinga til DSB.

Nok ei topplassering..
I fjor var me som fylke resultatmessig i ei særstilling, men i år må me dele den æra med naboane i aust. Sitat frå undersøkinga: "For det samlede resultatet for alle elementene som presenteres i fylkesbarometeret, er Vestfold og Telemark og Oslo og Viken i en særstilling. Resultatene i fylkene ligger et godt stykke over gjennomsnittet på alle målepunktene."

.. men dårlegare resultat enn i fjor..
Ein skal absolutt både "sole seg i glansen" og sette pris på gode resultat, så her er det bare å gratulere kommunane i fylket med den gode jobben. To år med topplassering må likevel ikkje bli ei sovepute, for det er ikkje slik at ei topplassering ikkje tyder på at det er manglar å ta tak i frametter. 

For alle dei tri kriteria i fylkesbarometeret har me ein nedgang frå i fjor, og det er på heilskapeleg ROS at nedgangen er størst. Ser me nærare på tala så finn me at 7 av kommunane no har ein ROS som er for gamal.

.. tydar på manglande forankring og integrasjon
At ein ROS vert for gamal etter lovkravet (eldre enn 4 år) skal nesten ikkje gå an. Det er eit klart teikn på at arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap framleis manglar integrasjon med det øvrige arbeidet i kommunen og med plan- og styringssystemet. Her har me ei klar utfordring i åra som kjem.