La oss takke barna!

Fylkesmann Per Arne Olsen med barn og barnebarn.
Fylkesmann Per Arne Olsen med barn og barnebarn.

- La dette mer enn noen gang bli barnas dag! De minstes innsats i korona-dugnaden har vært uten sidestykke. Årets 17. mai bør bli dagen vi takker barna for innsatsen. Det skriver fylkesmann Per Arne Olsen i sin 17. mai hilsen.

De siste månedene har mye vært annerledes. Plutselig var vi midt i en krise de færreste kunne forestille seg. Belastningen for enkeltpersoner og familier, bedrifter, lag og foreninger har vært – og vil for mange fortsatt være – uvirkelig.

Som gruppe har barna tatt en stor del av denne belastningen. Skoler og barnehager gir faste rammer i hverdagen. Her foregår læring, men også viktig samspill med andre barn og voksne. Her møtes venner. Her får utsatte barn trygghet, stabilitet og kjærlighet. Så ble skoleportene lukket. Barnehagene låste dørene. Fritidsaktivitetene stengte. Brått forsvant strukturen i de minstes liv. Små mennesker måtte takle større endringer enn vårt land har opplevd på flere generasjoner. Alt for å stanse spredningen av et virus som tar liv. I dag skal vi takke barna, som på små skuldre har båret en av de tyngste børene.

Det er ekstraordinært når friheten i et demokrati innskrenkes. Men selve demokratiet lot seg ikke suspendere. Gjennom dramatiske uker har Storting og kommunestyrer levert raske beslutninger, fattet under stor usikkerhet og med omfattende konsekvenser. Forankringen i folkevalgte forsamlinger har gitt vedtakene legitimitet. Det har gitt institusjonene tillit. Takk til våre politikere, på Stortinget og i kommunestyrer.

Fra statlige og kommunale hjemmekontorer har det i hurtig tempo kommet beslutninger og beslutningsgrunnlag av høy faglig kvalitet. Evnen til å omstille seg, og til å lede innsatsen mot koronaen, har imponert. Ansatte i helseinstitusjoner har stått i frontlinjen mot viruset. Lærere har gjort sitt ytterste for å ta vare på elvene. Vit at vi er stolte av dere.  

Alt fra de minste kafeer og bakerier til de største industribedrifter har vist en kreativitet og innsatsvilje som vil bli husket. Takk til et næringsliv som har snudd seg rundt for å begrense skadene på samfunnet. Mange har mistet sitt daglige virke. Mange har sett sine livsverk forsvinne. Statlige kompensasjonsordninger og en takk vil aldri fullt ut kunne erstatte det som har gått tapt.   

Med dette bakteppet setter vi i år ekstra pris på freden, friheten og demokratiet.

Vi er heldige som kan markere nasjonaldagen nettopp i Vestfold og Telemark. I de vakreste bunader. På sjøen, på fjellet og i byen. Eller i Bøkeskogen. Få steder er vakrere en solfylt 17. mai, enn skogen som troner over Larvik by. I Bøkeskogen ligger Larviks festplass, der 17. mai har blitt feiret siden 1844. Etter hvert som en årlig foreteelse.

Nettopp 17. mai 1884 sanksjonerte kong Oscar II Stortingets vedtak om «Bevarelsen av Laurvigs Bøgeskov», og med det var den første naturfredningen i Norge et faktum. I en tid da mye er i endring, er det viktigere enn noen gang å ta vare på umistelige verdier. Som Bøkeskogen, som vår fred og frihet, som vårt demokrati.

17. mai-feiringen tar vi vare på gjennom en imponerende kreativitet i bygd og by. Naturstier, korps i gatene, bil- og båtkortesjer. Dette blir en verdig nasjonaldagsfeiring. Og med mengder av kaker, is og pølser, håper jeg det blir en dag barna vil huske med glede - selv uten barnetog og sekkeløp på skolen.

God 17. mai!

Per Arne Olsen

fylkesmann