Treng du arbeidskraft i landbruket – eller ønskjer å bidrege med arbeidskraft?

Landbruksavdelinga samarbeider med organisasjonane i landbruket og NAV for effektiv formidling av tilgang på og trong for arbeidskraft til landbruket.

Det er mogleg å nytte nettstaden www.arbeidsplassen.no, eller ein kan kontakte dei lokale NAV-kontora direkte. Oversikt over kontaktinformasjon til dei ulike lokale NAV-kontora i både Vestfold og Telemark ligg i lenka under:

https://www.nav.no/no/lokalt/vestfold-og-telemark/relatert-informasjon/markedskontakter

Kontaktpersoner