Fylkesmannen tar ytterligere grep for å hjelpe kommunene

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avlyser alle stedlige tilsyn innen barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern. I tillegg utsetter miljøvernavdelingen og beredskapsstaben alle tilsyn fram til 1. juni 2020.

Situasjonen vi står i er ytterst krevende, ikke minst for kommunene. Avlysning og utsettelse av tilsyn er et lite, men symbolsk tiltak.

– Vi ønsker å hjelpe kommunene i den utfordrende situasjonen de nå er i, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

- Kommunene gjør et godt arbeid med å følge opp de tiltak som er besluttet av statlige myndigheter. Hovedfokus nå er å begrense smitten av viruset. Samtidig er det helt avgjørende at vi klarer å opprettholde de helt sentrale funksjonene i samfunnet, sier han.

Bindeledd
Fylkesmannen er bindeledd mellom sentrale myndigheter og kommunene og regionale statsetater i vårt fylke. Svært mye ansvar ligger på den enkelte kommune, men Fylkesmannen har også ansvar for å samordne mellom kommuner, andre regionale myndigheter og nasjonale myndigheter. 

Vi har satt krisestab og iverksatt tiltak for å kunne holde kontinuerlig beredskap.

Hver onsdag har vi ett digitalt møte med fylkesberedskapsrådet og et møte med politisk og administrativ ledelse i kommunene for å følge opp håndteringen på regionalt og lokalt nivå.

Vi har daglig dialog med aktuelle etater i fylkesberedskapsrådet om situasjonsbildet, i tillegg til jevnlig kontakt med sentrale myndigheter.

Kontaktpersoner:
Assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen, mob: 99 50 31 43 / fmveblb@fylkesmannen.no
Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser, mob: 91 74 70 44/ fmvejhk@fylkesmannen.no